banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

OBWIESZCZENIE Z DNIA 14.12.2012

Zgodnie z wymaganiami Banku Światowego (polityka operacyjna OP 4.01) instytucji współfinansującej realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW w Gliwicach) udostępnił do wglądu wszystkim zainteresowanym PROJEKT RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO oraz PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla kontraktu na roboty A1 „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze w województwie śląskim (polder)”.

 

 

 

zdjecie

W dniu 26 listopada 2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się uroczystość z okazji wydania przez Wojewodę Śląskiego - Zygmunta Łukaszczyka pozwolenia na budowę Zbiornika Racibórz Dolny. Wojewoda przekazał dokumenty na ręce Tomasza Cywińskiego – p.o. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Znaczenie obiektu dla ochrony przeciwpowodziowej doliny Odry jest kluczowe stanowi on jeden z głównych elementów rządowego "Programu dla Odry 2006".

 

Zgodnie z informacją przekazaną przez dyrektora Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry - Witolda Krochmala, przewidywana wartość budowy zbiornika zamknie się w kwocie 259,1 mln euro.

 

Prezydent RP Bronisław Komorowski wystosował do uczestników uroczystości list, w którym czytamy m.in.:: "Dzięki powstaniu zbiornika Racibórz system ochrony przeciwpowodziowej województw śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego będzie w stanie skutecznie powstrzymać żywioł ocalając życie i zabezpieczając mienie ludzkie przed zniszczeniem. (…)

 

14 listopada 2012 r. obchodzono GIS Day. Jednym z tegorocznych organizatorów był Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Reprezentująca RZGW w Gliwicach pani Dorota Popiołkiewicz–Blarowska wystąpiła z prezentacją na temat baz danych przestrzennych prowadzonych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

GIS Day powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri i organizowany jest na świecie od roku 1987. Uczestnicy GIS Day są zapoznawani z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej, pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie.

Więcej informacji jest dostępnych na stronach http://gisday.us.edu.pl oraz www.esri.pl

W dniu 6 listopada 2012 r. odbyły się zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach Konkursu  „Sołectwo Przyjazne Środowisku” organizowanego przez Zarząd Powiatu Gliwickiego w których udział wzięli przedstawiciele RZGW Gliwice.

Notatkę ze spotkania mogą Państwo pobrać z serwera FTP.

W dniu 25 października 2012 r. w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odbyło się Seminarium Naukowo-Techniczne pt.: „Zjawisko suszy – zagrożenia i problemy”.

 

Notatkę ze spotkania mogą Państwo pobrać z serwera FTP.

opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych

 

foto galeria

W dniu 17.10. br. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wespół z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej zorganizował i poprowadził konferencję w ramach:

 

„Kampanii informacyjnej nt. opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych”.

 

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: służb mundurowych, stowarzyszeń branżowych, administracji publicznej zespolonej i niezespolonej oraz samorządowcy z województw: śląskiego, opolskiego, małopolskiego. Omówiono terminarz i cele wykonania Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w obszarze zarządzanym przez tutejszy Zarząd.

 

Podczas dyskusji zwrócono szczególną uwagę na specyfikę regionów wodnych: Górnej Odry i Małej Wisły oraz na problemy z tym związane takie jak np. szkody górnicze w aspekcie ochrony przeciwpowodziowej.

 

Wszyscy zgromadzeni wyrazili chęć współpracy we wdrażaniu zapisów Dyrektywy Powodziowej (2007/60/WE) i ustawy Prawo wodne, a tym samym w wykonaniu Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych.

 

 

Na zaproszenie Klubu Gaja przedstawicielki RZGW Gliwice przedstawiły informację: „Procesy planistyczne w ramach gospodarowania wodami w Polsce – na przykładach doświadczeń z Regionów Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry” oraz przeprowadziły zajęcia praktyczne – w formie warsztatów.

Zachęcamy do pobrania plików z naszego serwera PDF.

oraz STAŁYCH KOMISJI ds. UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA przy RADACH GWRW MW i GOz udziałem GOŚCI

w formie rejsu po Kanale Gliwickim, 
28 czerwca 2012 r.


SPOTKANIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU:


„DAMEN SHIPYARDS KOŹLE” SP. Z O.O


oraz
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

 

W dniu 17 kwietnia 2012r. w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach odbyło się Wspólne Posiedzenie Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły i Górnej Odry oraz Stałych Komisji ds. Udziału Społeczeństwa przy Radach.

Podczas spotkania przedstawiono następujące prezentacje:

 

W dniu 16 kwietnia 2012 r. w Zakładzie Uzdatniania Wody w Goczałkowicach odbyło się spotkanie Prezydiów Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych: Małej Wisły, Górnej Wisły, Górnej i Środkowej Odry oraz ekspertów z dziedziny gospodarki wodnej.