banerek

5 Śluza Nowa Wieś km 7+800 , dwukomorowa bliźniacza


  1. parametry śluzy :
    - spad przy normalnym piętrzeniu H= 6,20m
    - długość użyteczna L = 71,40 m
    - szerokość użyteczna B = 12,0 m
    - zużycie wody na jedno śluzowanie V = 5800,0m ³

  2. zamknięcia główne śluzy głów górnych i dolnych

  3. napełnianie i opróżnianie komór
    - otwory w skrzydłach wrót zamykane segmentami
Śluza Nowa Wieś

Śluza przystosowana do śluzowania oszczędnościowego poprzez kanał łączący obie komory, kanał zamykany jest zasuwą . Głowy śluzy górne i dolne wykonane jako monolityczne konstrukcje żelbetowe .Ściany komór stanowią kotwione brusy Larssen III