banerek

INFORMUJEMY, ŻE TA STRONA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA I MA CHARAKTER ARCHIWALNY.

 

SERWIS ZOSTAŁ PRZENIESIONY  POD NOWY ADRES:

 

http://gliwice.wody.gov.pl

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Miedonia z dniem 23.05.2019 r. od godz. 08:00 zamyka się dla żeglugi odcinek rzeki Odry od km 51+000 do 188+300.

Czytaj więcej:

25 kwietnia 2019r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podpisał umowę na dokończenie modernizacji śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim. W ramach prowadzonych prac, wyłoniony w przetargu Wykonawca – Przedsiębiorstw Usługowo-Produkcyjne POM sp. z o.o. kosztem blisko 9 mln zł wykona roboty w obrębie awanportów od wody dolnej i górnej, prace remontowe w komorach południowej i północnej, remont międzyśluzia i galerii międzykomorowej.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach – Zarząd Zlewni Gliwice

Czytaj więcej:

W związku z rozbiórką mostu kolejowego oraz budową nowego mostu w ciągu linii kolejowej 199 nad Kanałem Kędzierzyńskim Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o zamknięciu dla żeglugi przedmiotowego Kanału w terminie 10.04.2019 - 31.08.2019.

Z udziałem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gliwicach, Zarządu Zlewni w Opolu, w dniach 8–11 kwietnia 2019r. odbyły się Wojewódzkie Ćwiczenia Przeciwpowodziowe PK. „SZANDORY – 19”, zorganizowane przez Wojewodę Opolskiego.

Wizytą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pana Grzegorz Witkowskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhaltu Pana Thomasa Webela, Prezesa Wód Polskich, Pana Przemysława Dacy i zaproszonych gości rozpoczął się kolejny sezon nawigacyjny na Kanale Gliwickim. Przy udziale Wojewody Śląskiego, Pana Jarosława Wieczorka i Zarządu Śląskiego Centrum Logistyki w pierwszy w tym sezonie rejs, 27 marca wypłynął statek gliwickiej Mariny, na pokładzie którego uczestnicy wizyty międzynarodowej dyskutowali na temat potencjału śródlądowych dróg wodnych, znaczenia transportu wodnego dla gospodarki oraz perspektyw współpracy polsko-niemieckiej w tym zakresie.

Gliwickie Wody Polskie z okazji tegorocznego Światowego Dnia Wody udostępniły zwiedzającym dwa nietuzinkowe obiekty, o istotnych funkcjach w gospodarce wodnej. 22 marca zorganizowane grupy szkolne zwiedzały Zbiornik Wisła Czarne, zaś 23 marca mieszkańcy Opolszczyzny mogli z tej okazji wybrać się na niecodzienny spacer - pod rzeką Odrą!

Otwarcie kanału dla żeglugi 2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 25.03.2019 r. godz. 6:00 otwiera dla żeglugi :

  1. Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180 cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. 

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

  1. Rzeka Odra – km 51+000 – 98+600

Szczegółowe informacje dot. warunków nawigacyjnych, godz. otwarcia śluz, utrudnień w żegludze zawarte są w komunikacie ogólnym Nr 1/2019

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 01/2019

 

z dnia 22.03.2019 r.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

  • Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach otwarte dla żeglugi:
    1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
    2. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
    3. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – klasa Ia – (UWAGA – ograniczenia w żegludze, szczegółowe informacje w pkt. 6d )

Czytaj więcej: