banerek

Wizytą Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Pana Grzegorz Witkowskiego oraz Ministra Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhaltu Pana Thomasa Webela, Prezesa Wód Polskich, Pana Przemysława Dacy i zaproszonych gości rozpoczął się kolejny sezon nawigacyjny na Kanale Gliwickim. Przy udziale Wojewody Śląskiego, Pana Jarosława Wieczorka i Zarządu Śląskiego Centrum Logistyki w pierwszy w tym sezonie rejs, 27 marca wypłynął statek gliwickiej Mariny, na pokładzie którego uczestnicy wizyty międzynarodowej dyskutowali na temat potencjału śródlądowych dróg wodnych, znaczenia transportu wodnego dla gospodarki oraz perspektyw współpracy polsko-niemieckiej w tym zakresie.


Uczestników wizyty terenowej objął opieką Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach, Pan Łukasz Lange, który w towarzystwie swojego zastępcy ds. powodzi i suszy, Pana Marcina Jarzyńskiego zaprezentował efekty projektu modernizacji na drodze wodnej i przybliżył inwestycje realizowane przez gliwickie Wody Polskie.

Pan Wiceminister, Grzegorz Witkowski, goście z Republiki Federalnej Niemiec oraz uczestniczący w wizycie przedstawiciele podmiotów i instytucji związanych z szeroko rozumianą żeglugą złożyli deklarację dalszej współpracy, zaznaczając jednocześnie, że konieczna jest jak najszybsza likwidacja „wąskich gardeł” na drogach wodnych i tym samym polepszenie warunków żeglugowych. W rozmowach w czasie wizyty uczestniczyła również Pani Gabriela Tomik – Pełnomocnik Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do spraw współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych. Spotkanie stało się okazją do podsumowania minionego sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim, który Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zakończył bilansem ponad 16 tys. śluzowań.
Rejs uczestników wizyty studyjnej dotarł do śluzy Rudziniec, którą zaprezentowano gościom, pokazując efekty projektu modernizacji, jakim objęte są wszystkie śluzy Kanału Gliwickiego.

Spotkanie, które rozpoczęło się w gliwickich Wodach Polskich potrwa do 29 marca br. W tym czasie uczestnicy wizyty zwiedzą m.in. stopień wodny Malczyce oraz wezmą udział w Międzynarodowym Sympozjum Odrzańskim w 200-tną rocznicę regulacji Odry, które odbędzie się we Wrocławiu.