banerek

Projekt: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I
Zakres projektu:
Przebudowa trzech jazów sektorowych (w Januszkowicach, Wróblinie i Zwanowicach) na jazy klapowe z napędem hydraulicznym wraz z przebudową obiektów towarzyszących (sterownie i maszynownie jazowe, przepławki dla ryb, kładki komunikacyjne, tamy rozdzielcze, nabrzeża przeładunkowe, umocnienia brzegowe, poszury jazowe, obiekty energetyczne oraz drogi dojazdowe).
Pre-umowa
Dla projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 w dniu 20.07.2016 r. r. podpisano preumowę nr POIS.3.2-24/16-00_P.
Umowa o dofinansowanie
Celem realizacji projektu w dniu 28.07.2017 r. podpisana została z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowa o Dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0005/16-00 dla projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap I”. W dniu 23.03.2018 r. podpisano aneks nr POIS.03.02.00-00-0005/16-01 do UoD, natomiast 18.05.2018 r. podpisano aneks nr POIS.03.02.00-00-0005/16-02 do UoD.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 109 762 415,41 PLN. Dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ) – 98 081 623,66 PLN.