banerek

 

W ramach projektu planuje się przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wniosku o dofinansowanie modernizacji śluz Nowa Wieś i Sławięcice w celu uzyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i przeprowadzenia modernizacji tych śluz.

Preumowa
Dla projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - Etap II - prace przygotowawcze”, znajdującego się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013 w dniu 29.10.2013 r. podpisano preumowę nr POIS.7.5.323/13-00.

Umowa o Dofinansowanie
Celem realizacji projektu RZGW Gliwice w dniu 20.11.2014 r. podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) - Instytucją Wdrażającą, Umowę nr POIS.07.05.00-00-008/14-00 o Dofinansowanie projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej - etap II - prace przygotowawcze”
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 268 142,36 PLN. Dofinansowanie ze środków unijnych (Fundusz Spójności w ramach POIiŚ) – 1 999 987,89 PLN.