banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Galeria

Projekty - dofi...
Projekty - dofinansowanie Projekty - dofinansowanie
Projekty - dofi...
Projekty - dofinansowanie Projekty - dofinansowanie
Projekty - dofi...
Projekty - dofinansowanie Projekty - dofinansowanie

 To jest GALERIA

Projekty - dofi...
Projekty - dofinansowanie Projekty - dofinansowanie
Projekty - dofi...
Projekty - dofinansowanie Projekty - dofinansowanie
Projekty - dofi...
Projekty - dofinansowanie Projekty - dofinansowanie

 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 19 września 2016 r. o przystąpieniu do konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu programu pn.: „Analiza zagrożenia powodziowego i programu inwestycyjnego w zlewni rzeki Przemszy”

Załączniki:

- Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 19 września 2016 r

- Formularz składania uwag

 

Obwieszczenie nr 1/2015 z dnia 1.07.2015r. o przystąpieniu do opracowania koncepcji modernizacji Kanału Gliwickiego w ramach zadania: Wykonanie prac przygotowawczych dla projektu "Modernizacja Kanału Gliwickiego - prace przygotowawcze" nr POiŚ 7.5-20.

 

Załączniki:

- obwieszczenie nr 1/2015

- formularz składania uwag

- mapa poglądowa

- zakres rzeczowy koncepcji

 

Zmiana "Obwieszczenia" nr 2/2015 z dnia 15.10.2015r. Dyrektora RZGW Gliwice na Obwieszczenie nr. 2/2015 z 21.10.2015 w sprawie o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Koncepcji naprawy i modernizacji Kanału Gliwickiego wraz z przeprowadzeniem procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 

Załączniki:

- obwieszczenie nr 2/2015 z dnia 21.10.2015

- opracowanie "Prognoza oddziaływania na środowisko koncepcji Modernizacji Kanału Gliwickiego"

- formularz składania uwag

- Koncepcja wraz z analizą wariantów i ich kosztów wraz z mapami