banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Obszar działania

link do mapy gis RZGW Gliwice

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej z w Gliwicach położony jest w południowej części Polski i zajmuje powierzchnię około 8387km2, co stanowi około 2,5% powierzchni kraju. Swym zasięgiem działania obejmuje około 49% powierzchni województwa śląskiego, około 11% powierzchni województwa opolskiego i 5% województwa małopolskiego. W granicach Zarządu znajduje się 37 jednostek administracyjnych szczebla powiatowego, w tym 18 powiatów grodzkich.

Obszar działania, rzeki, zbiorniki wodne, zlewnie bilansowe, główne zbiorniki wód podziemnych, regiony wodne, , jednostki terenowe można zobaczyć na specjalnie przygotowanej mapie GIS.