banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

„Wykaz rozporządzeń Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w tym ustanawiających, zmieniających i uchylających strefy ochronne ujęć wód powierzchniowych i podziemnych znajduje się na stronie BIP tut. Zarządu pod adresem : http://bip.rzgw.gliwice.pl” w dziale Rozporządzenia Dyrektora