banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Europejczycy cenią środowisko naturalne. Sondaże Eurobarometru pokazują, że znacząca większość (ponad 70 %) pragnie, by decydenci z jednakową uwagą odnosili się do polityki w zakresie środowiska, polityki gospodarczej oraz społecznej. Jako obywatele, Europejczycy są gotowi podejmować działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego, jednak byliby bardziej do tego skłonni, wiedząc więcej o możliwościach wyboru związanych z ochroną środowiska naturalnego, które nic nie kosztują lub kosztują niewiele. Robiliby również więcej, mając przekonanie, że inni postępują tak samo.

 

 

W listopadzie 2005, Europejska Agencja Środowiska (EEA) opublikowała raport pt. "Środowisko Europy 2005 - Stan i prognozy". Jest to trzeci raport EEA o stanie i perspektywach środowiska. Poprzedni opublikowano w 1999 r. Celem raportu jest pomoc UE w planowaniu i ocenie polityki środowiskowej (streszczenie raportu).

Raport składa się z trzech głównych części

  • Zintegrowana ocena środowiska europejskiego (część A)
  • Podstawowy zestaw wskaźników (część B)
  • Analiza porównawcza krajów (część C)

oraz z bibliografii.

Pelna wersja raportu w języku angielskim i polskim jest dostępna na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska: http://www.eea.europa.eu.

 

Część A – Ocena Zintegrowana

Przedmowa
1 Środowisko a jakość życia (str. 28)
2 Zmiana oblicza Europy (str. 36)
Środowisko atmosferyczne
3 Zmiany klimatu (str. 62)
4 Zanieczyszczenie powietrza a zdrowie (str. 92)
Środowisko wodne
5 Zasoby wody słodkiej (str. 112)
6 Środowisko morskie i nadmorskie (str. 132)
Środowisko lądowe
7 Gleby (str. 168)
8 Bioróżnorodność (str. 182)
Integracja
9 Środowisko a sektory gospodarki (str. 216)
10 Perspektywy (str. 232)

Część B – Bazowy Zestaw Wskaźników

Przedmowa (str. 255)

Zanieczyszczenie Powietrza i Ubytek Ozonu (6 wskaźników)
Bioróżnorodność (3 wskaźniki)
Zmiany Klimatyczne (4 wskaźniki)
Wskaźniki Lądowe (2 wskaźniki)
Odpady (2 wskaźniki)

Woda
18 Wykorzystanie Zasobów Wody Słodkiej (str. 324)
19 Substancje Zużywające Tlen w Rzekach (str. 328)
20 Składniki Pokarmowe w Wodach Słodkich (str. 332)
21 Składniki Pokarmowe w Wodach Przejściowych, Przybrzeżnych i Morskich (str. 336)
22 Jakość Wody Kąpielowej (str. 340)
23 Chlorofil w Wodach Przejściowych, Przybrzeżnych i Morskich (str. 344)
24 Oczyszczanie Ścieków Komunalnych (str. 348)

Rolnictwo (2 wskaźniki)
Energia (5 wskaźników)
Rybołówstwo (3 wskaźniki)
Transport (3 wskaźniki)

Część C - Analiza porównawcza krajów

Profil krajowy dla Polski - “Krajowa karta wyników”, oparta na dziewięciu spośród podstawowych wskaźników