banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w związku przekroczeniem stanu Najwyższej Wody Żeglownej (WWŻ) na wodowskazie Miedonia z dniem 23.05.2019 r. od godz. 08:00 zamyka się dla żeglugi odcinek rzeki Odry od km 51+000 do 188+300.

Wszystkie Jednostki znajdujące się na tym odcinku zobowiązane są do przerwania rejsu bądź prac i przejścia do miejsc schronienia.

W związku z przyrostem stanów wody i przemieszczaniem się fali wezbraniowej prosimy załogi statków o zachowanie szczególnej ostrożności, bieżące śledzenie sytuacji hydrologicznej na rzece oraz uwzględnienie jej w planach żeglugowych.

Przypominamy, że w momencie przekroczenia WWŻ na wodowskazie wskaźnikowym następuje automatyczny zakaz żeglugi na danym odcinku szlaku żeglownego.

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 02/2019

z dnia 26.04.2019 r.

 

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach – Zarząd Zlewni Gliwice

 • Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach otwarte dla żeglugi:
  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
  3. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – klasa Ia – (UWAGA – ograniczenia w żegludze, szczegółowe informacje w pkt. 6d )
 • Drogi wodne zamknięte dla żeglugi:
  1. Kanał Kędzierzyński – zamknięty dla żeglugi z uwagi na trwającą przebudowę mostu kolejowego
  2. Rzeka Odra km 51+000 – 88+000 – szlak żeglugowy zamknięty przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm. Szczegółowe informacje w pkt. 6e
 • Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
  1. Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00
  2. Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00

 

 • Aktualnie zamknięte dla żeglugi są komory następujących śluz:
  1. Śluza Dzierżno – komora północna (modernizacja komory)
  2. Śluza Łabędy – komora północna (modernizacja komory)
  3. Śluza Sławięcice – komora północna (modernizacja komory)
  4. Śluza Nowa Wieś – komora północna (modernizacja komory)

W związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na  śluzach: Dzierżno, Łabędy, Sławięcice, Nowa Wieś w okresie sezonu nawigacyjnego 2019 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w  śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

 • Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.

Brak

 • Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.
  1. Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. 

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

 1. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm
 2. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm
 3. Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm szlak żeglugowy zamknięty dla żeglugi

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia w zakresie 150 – 210 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 60 cm

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 210 -  cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia)

               

                Aktualny stan wody na wodowskazie Racibórz Miedonia w linku poniżej

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/150180060

 

 • Utrudnienia na szlaku żeglugowym.
  1. Śluza Nowa Wieś – z uwagi na modernizację śluzy nieczynne są semafory zezwalające na wjazd/wyjazd z komory południowej. W związku z powyższym zgodę na wejście do śluzy oraz jej opuszczenie wydaje załoga śluzy Nowa Wieś przez radiotelefon – kanał 74.
  2. Rzeka Odra – na odcinku Racibórz – Kędzierzyn–Koźle (km 51+000 – 95+600) mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.

W związku z rozbiórką mostu kolejowego oraz budową nowego mostu w ciągu linii kolejowej 199 nad Kanałem Kędzierzyńskim Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o zamknięciu dla żeglugi przedmiotowego Kanału w terminie 10.04.2019 - 31.08.2019.

Otwarcie kanału dla żeglugi 2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że od dnia 25.03.2019 r. godz. 6:00 otwiera dla żeglugi :

 1. Kanał Gliwicki z głębokością tranzytową 180 cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. 

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

 1. Rzeka Odra – km 51+000 – 98+600

Szczegółowe informacje dot. warunków nawigacyjnych, godz. otwarcia śluz, utrudnień w żegludze zawarte są w komunikacie ogólnym Nr 1/2019

z dnia 22.03.2019 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach

 • Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach otwarte dla żeglugi:
  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III
  2. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III
  3. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – klasa Ia – (UWAGA – ograniczenia w żegludze, szczegółowe informacje w pkt. 6d )
 • Drogi wodne zamknięte dla żeglugi:
  1. Kanał Kędzierzyński – z uwagi na konieczność usunięcia konarów drzew z toru wodnego. Planowany termin otwarcia dla żeglugi 15 kwietnia 2019 r.
  2. Rzeka Odra km 51+000 – 88+000 – szlak żeglugowy zamknięty przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm. Szczegółowe informacje w pkt. 6e
 • Godziny otwarcia śluz żeglugowych:
  1. Śluzy na Kanale Gliwickim – codziennie w godz. 6:00 – 22:00 bez niedziel i świąt.

O terminie otwarcia śluz w niedziele i dni świąteczne poinformujemy w odrębnym komunikacie.

 1. Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00

 

 • Aktualnie zamknięte dla żeglugi są komory następujących śluz:
  1. Śluza Dzierżno – komora północna (modernizacja komory)
  2. Śluza Łabędy – komora północna (modernizacja komory)
  3. Śluza Sławięcice – komora północna (modernizacja komory)
  4. Śluza Nowa Wieś – komora północna (modernizacja komory)

W związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na  śluzach: Dzierżno, Łabędy, Sławięcice, Nowa Wieś w okresie sezonu nawigacyjnego 2019 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w  śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

 • Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.

Brak

 • Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.
  1. Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. 

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

 1. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm
 2. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm
 3. Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm szlak żeglugowy zamknięty dla żeglugi

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia w zakresie 150 – 210 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 60 cm

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 210 -  cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia)

               

                Aktualny stan wody na wodowskazie Racibórz Miedonia w linku poniżej

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/150180060

 

 • Utrudnienia na szlaku żeglugowym.
  1. Śluza Nowa Wieś – z uwagi na modernizację śluzy nieczynne są semafory zezwalające na wjazd/wyjazd z komory południowej. W związku z powyższym zgodę na wejście do śluzy oraz jej opuszczenie wydaje załoga śluzy Nowa Wieś przez radiotelefon – kanał 74.
  2. Sekcja V Kanału Gliwickiego (odcinek Łabędy – Dzierżno) – z uwagi na roboty związane z modernizacją śluzy Łabędy głębokość tranzytowa wynosi 1,4 m. Planowany termin przywrócenia NPP – 8 kwietnia 2019 r.
  3. Rzeka Odra – na odcinku Racibórz – Kędzierzyn–Koźle (km 51+000 – 95+600) mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.