banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje,  że  od  dnia  8 stycznia 2019 r.  zamyka  dla żeglugi  odcinek  rzeki  Odry  od  km  51,000  do  km  181,300.  Otwarcie  żeglugi  na  tym  odcinku  nastąpi  po  zakończeniu  sezonu  zimowego,  w  okresie zależnym od panujących warunków  atmosferycznych.  O  wznowieniu  żeglugi  powiadomimy  odrębnym  komunikatem.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje o zamknięciu sezonu nawigacyjnego na Kanale Gliwickim i Kanale Kędzierzyńskim z dniem 22.12.2018 r. Armatorzy, których jednostki pływające nie biorą udziału w pracach związanych z modernizacją śluz proszeni są o niezwłoczne opuszczenie Kanału Gliwickiego.

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że   od dnia  18 grudnia  2018 r. od  godziny  6.00  do    dnia 21  grudnia do godziny 22.00   zamyka  dla  żeglugi  odcinek  rzeki  Odry  od   śluzy  Rogów w km 129.85 do śluzy  Krapkowice  km 123,5   z  uwagi  na  konieczność wykonania prac na jazie  klapowym  Rogów.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że   w  dniu  19  grudnia  2018 r. od  godziny  6.00  zamyka  dla  żeglugi  odcinek  rzeki  Odry  od   śluzy  Ujście  Nysy  km  180,4  do  śluzy  Zawada  km  174,8  ze  względu   na    konieczność  wykonania  przeglądu i  konserwacji  urządzeń  piętrzących  jazu  kozłowo – iglicowego.  Otwarcie  żeglugi  na  powyższym  odcinku  nastąpi  po  zakończeniu  sezonu  zimowego,  w  okresie  zależnym   od  warunków  atmosferycznych.  O wznowieniu  żeglugi  poinformujemy  odrębnym  komunikatem.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach – Zarząd Zlewni w Gliwicach

 1. Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach – Zarząd Zlewni w Gliwicach otwarte dla żeglugi:

  1. Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III

  2. Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II

  3. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III

  4. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – klasa Ia

  5. Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000 – klasa Ia – (UWAGA – ograniczenia w żegludze, szczegółowe informacje w pkt. 6d )

 2. Drogi wodne zamknięte dla żeglugi:

  1. Rzeka Odra km 51+000 – 88+000 – szlak żeglugowy zamknięty przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm. Szczegółowe informacje w pkt. 6e

 3. Godziny otwarcia śluz żeglugowych:

  1. Śluzy na Kanale Gliwickim – od poniedziałku do soboty godz. 6:00 – 22:00. W niedziele i dni świąteczne śluzy nieczynne dla żeglugi.

Od dnia 10.12.2018 r. – od poniedziałku do soboty godz. 7:00 – 15:00. W niedziele i dni świąteczne śluzy nieczynne dla żeglugi.

  1. Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00

 1. Aktualnie zamknięte dla żeglugi są komory następujących śluz:

  1. Śluza Łabędy – komora północna (modernizacja komory)

  2. Śluza Dzierżno – komora północna (modernizacja komory)

  3. Śluza Sławięcice – komora północna (modernizacja komory)

  4. Śluza Nowa Wieś – komora północna (modernizacja komory)

W związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Dzierżno, Łabędy, Sławięcice, Nowa Wieś w okresie sezonu nawigacyjnego 2018 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

 1. Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.

Brak

 1. Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.

  1. Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm.

- z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm.

- lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

  1. Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm

  2. Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm

  3. Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm szlak żeglugowy zamknięty dla żeglugi

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia w zakresie 150 – 210 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 60 cm

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 210 - cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia)

 

Aktualny stan wody na wodowskazie Racibórz Miedonia w linku poniżej

http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/150180060

 

 1. Utrudnienia na szlaku żeglugowym.

  1. Śluza Nowa Wieś – z uwagi na modernizację śluzy nieczynne są semafory zezwalające na wjazd/wyjazd z komory południowej. W związku z powyższym zgodę na wejście do śluzy oraz jej opuszczenie wydaje załoga śluzy Nowa Wieś przez radiotelefon – kanał 74.

  2. Rzeka Odra – na odcinku Racibórz – Kędzierzyn–Koźle (km 51+000 – 95+600) mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.