banerek

25 kwietnia 2019r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podpisał umowę na dokończenie modernizacji śluzy Dzierżno na Kanale Gliwickim. W ramach prowadzonych prac, wyłoniony w przetargu Wykonawca – Przedsiębiorstw Usługowo-Produkcyjne POM sp. z o.o. kosztem blisko 9 mln zł wykona roboty w obrębie awanportów od wody dolnej i górnej, prace remontowe w komorach południowej i północnej, remont międzyśluzia i galerii międzykomorowej.

Szeroki zakres robót zostanie zrealizowany w budynku głównym śluzy oraz maszynowniach. W ramach umowy na śluzie Dzierżno zmodernizowane zostaną ciągi komunikacyjne, zaś wysłużone oświetlenie zastąpią lampy LED. Modernizacja śluzy na Kanale Gliwickim, zgodnie z zawartą umową zakończy się jesienią bieżącego roku.


Projekt pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Faza II”, jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.