banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W ramach rozpoczętych 25 listopada minionego roku konsultacji społecznych projektów aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w całej Polsce odbywają się cyklicznie spotkania konsultacyjne i edukacyjne, panele dyskusyjne oraz seminaria dla poszczególnych regionów wodnych. W najbliższy czwartek, 12 lutego w Gliwicach odbędzie się konferencja regionalna, zaplanowana z myślą o przedstawicielach administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i wszystkich środowisk zainteresowanych poprawą stanu wód w regionach wodnych Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki.
Podczas konferencji uczestnikom zostaną przedstawione cele i wyniki prac nad aPGW, projekt aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) oraz inwestycje i odstępstwa z art. 4.7 RDW w ramach aPGW na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach.
Zapraszamy do aktywnego udziału w procesie konsultacji społecznych aPGW oraz wypełnienia ankiety internetowej na www.apgw.kzgw.gov.pl/pl/kontakt/ankieta. Przypominamy, że wypowiedzieć można się do 22 czerwca 2015 r.

Informujemy, że w związku z koniecznością uwzględnienia wyników prac prowadzonych w ramach opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, modyfikacji uległy projekty aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Tym samym Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przedłużył termin konsultacji społecznych aPGW do dnia 22 czerwca 2015 r.

Przypominamy, że dokumenty w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.apgw.kzgw.gov.pl., a w wersji papierowej m.in. w siedzibie RZGW w Gliwicach, przy ul. Sienkiewicza 2 (pok. 309, II piętro).

 

Remont zabytkowej śluzy Koźle na rzece Odrze dobiegł końca. Oznacza to, że w nadchodzącym sezonie żeglugowym ta turystyczna atrakcja regionu będzie służyć wodniakom. Warta ponad 1,5 mln zł inwestycja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach poprawi bezpieczeństwo na tej drodze wodnej a także usprawni przeprawę. Za sprawą prowadzonych prac, uzgodnionych z konserwatorem zabytków, śluza zmieniła swoje oblicze. Na wrotach górnych pojawiło się nowe poszycie, zakonserwowane zostały wrota dolne i górne, nowe jest też ich uszczelnienie. Wykonawca przeprowadził także m.in. pogłębienie kanału odpływowego i dopływowego. Wszystko to oznacza, że po trwających 6 miesięcy pracach remontowych obiekt zyskał pełną sprawność techniczną i z rozpoczęciem sezonu żeglugowego bezpiecznie będą mogły powrócić w to miejsce rejsy pasażerskie.

"Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – Biuro Wdrażania Projektu w Raciborzu prosi zainteresowane podmioty o:

Składanie wyrażenia zainteresowania udziałem w postępowaniu przetargowym na wybór usługodawcy na świadczenie usług konsultingowych obejmujących usługi prawne i wsparcie dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Biura Wdrażania Projektu w Raciborzu w związku z realizacją prac określonych w Umowie Pożyczki Nr 7436-POL zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.


Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP.

„Z dniem 1 grudnia 2014 roku Dyrektor RZGW Gliwice ogłosił konkurs ofert na dzierżawę 10 letnią nieruchomości przeznaczonych pod plantację wikliny energetycznej. Oferty przyjmowane są do godziny 14.00 dnia 30 stycznia 2015 roku.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na naszej stronie WWW w sekcji Konkurs na dzierżawę nieruchomości

Konsultacje społeczne projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych w obszarze działania RZGW Gliwice

logoRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że trwają Konsultacje społeczne projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych. Serdecznie zapraszamy do składania uwag i wniosków.

Więcej informacji

 

Zbiornik Otmuchów to potężny rezerwuar retencyjny, należący do Kaskady Nysy Kłodzkiej. Akwen o powierzchni ponad 20 km² i pojemności 130 mln m³ ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa województwa opolskiego. Jego strategicznym elementem jest budowla zrzutowa, która w piątek 26 września... padła ofiarą ataku terrorystycznego!

Wszystko zaczęło się, gdy zgodnie ze scenariuszem ćwiczeń obronnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i we Wrocławiu, antyterrorystów z Opola, Gliwic, Katowic i Rybnika oraz Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Przeczyc,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach – państwowa jednostka budżetowa, odpowiadająca m.in. za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w administrowanym przez siebie regionie wodnym, poszerzył właśnie współpracę ze swoim czeskim odpowiednikiem. Wszystko po to, by w czasie zagrożenia wezbraniem lub powodzią, również u naszych południowych sąsiadów, mieszkańcy regionu czuli się jeszcze bezpieczniej.

 

W piątek, 11 lipca północna komora śluzy Rudziniec na Kanale Gliwickim  - drogi wodnej, administrowanej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, została wypełniona wodą po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia modernizacji. Do przeprowadzenia tego jednego z bardziej widowiskowych etapów prac użyty został dźwig, który podniósł część z ponad 100 iglic, tamujących przepływ wody.


Do tej pory, z uwagi na prowadzone w ramach projektu „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice - przystosowanie do III klasy drogi wodnej” prace, ta komora śluzy Rudziniec była sucha. Woda została z niej wypompowana w ubiegłym roku, na czas remontu m.in. betonowego dna i stalowych ścian. Ten etap prac główny wykonawca robót – Skanska S.A. – ma już za sobą, dlatego w piątek komora ponownie wypełniła się wodą i możliwe będzie korzystanie z niej przez załogi transportowe i turystyczne.

 

 

Wodny Najlepiej czuje się w wodzie, pływa albo porusza się po dnie, choć czasem wychodzi też na suchy ląd. Chętnie ryje w głębi, przeczesując wodne zakamarki i udrażniając szlaki żeglowne. Ma też ”szczypce”, którymi chwyta różne przedmioty. Pomocne są mu także hydrauliczne ramiona. Waży przy tym 17 ton i mierzy ponad 11 metrów długości. Watermaster – wielozadaniowe urządzenie do prac w wodzie, bo o nim mowa, przypłynął właśnie na Kanał Gliwicki. Pomoże Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w pracach przy utrzymaniu drogi wodnej.
Wielozdaniowa maszyna stosunkowo niedużych rozmiarów, taka jak ta ma sporo zalet. Służy nie tylko pogłębianiu i odmulaniu dna, może też wybierać przeszkody, osadzać pale, umacniające brzegi, czy wyrywać pnie. Wszystko dzięki bogatemu wyposażeniu i dużej mobilności.