banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 Warsztaty w RZGW Gliwice

W minioną sobotę, 14 czerwca, jako Obiekt Zaprzyjaźniony Industriady wspólnie z Mariną Gliwice w święcie Zabytków Techniki uczestniczył również Kanał Gliwicki. Droga wodna, będąca w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, choć zabytkiem nie jest, to ciekawe miejsce, które znalazło się w programie tegorocznej Industriady.

 Warsztaty w RZGW Gliwice

W trakcie dwóch dni warsztatów poświęconych dobrym praktykom w funkcjonowaniu wydziałów, minimalizujących ryzyko powodziowe i centrom operacyjnym oraz roli specjalistów ds. obronnych w czasie sytuacji kryzysowych, zorganizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, uczestnicy odbyli wiele dyskusji, wymienili się doświadczeniami i zebrali wnioski po majowym wezbraniu. W warsztatach uczestniczyli specjaliści do spraw obronnych oraz przedstawiciele Centrów Operacyjnych i Wydziałów Ochrony Przeciwpowodziowej oraz Prewencji Przeciwpowodziowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i RZGW w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. To merytoryczne spotkanie sąsiadujących ze sobą RZGW potwierdziło zasadność współdziałania w sytuacjach szczególnych i kryzysowych. Specjaliści, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie chętnie dyskutowali na temat minimalizowania ryzyka powodziowego, skupiając się przede wszystkim na planowaniu przestrzennym, uzgadnianiu, wydawaniu decyzji i udostępnianiu informacji w sytuacjach kryzysowych. W gospodarowaniu wodą kryzysem oczywistym wydaje się wezbranie lub powódź, jednak jak się okazuje sytuacji podwyższonego ryzyka jest więcej. Zalicza się do nich m.in. susza, zagrożenie terroryzmem czy wandalizmem. Warsztaty stały się zatem okazją, by wspólnie przyjrzeć się procedurom i doskonalić postępowanie w razie wystąpienia zagrożenia.

 

 WaterWays Expo 2014r.

 

Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, gospodarka wodna, transport i turystyka. To tylko niektóre z tematów, jakie pojawiły się w czasie II Międzynarodowych Targów Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays Expo 2014. Między 10 a 12 czerwca w bydgoskiej Hali Łuczniczka szerokie spectrum działalności zaprezentował również gliwicki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, który wspólnie z Krajowym Zarządem i Regionalnymi Zarządami z całego kraju czynnie uczestniczył w Targach.

 WaterWays Expo 2014r.

Na naszym stoisku nie zabrakło materiałów promocyjnych, folderów i gadżetów promocyjnych. Można było również zobaczyć prezentacje multimedialne i zasięgnąć informacji o działalności oraz inwestycjach realizowanych przez RZGW w Gliwicach.
WaterWays to cykliczne wydarzenie, wspierające dialog w obrębie budowy infrastruktury, rewitalizacji i wykorzystania wód śródlądowych dla celów gospodarczych, turystycznych oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Trzem dniom targów towarzyszyła II Międzynarodowa Konferencja i Sejmik Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej, w których uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych, armatorów, użytkowników dróg wodnych i innych podmiotów zainteresowanych gospodarką wodną.

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podpisał właśnie umowę na dokończenie prac remontowych zabytkowej śluzy Koźle. Remont śluzy przeprowadzi firma Skanska S.A., wykonawca wyłoniony w przetargu.
Przeprowadzone prace doprowadzą zabytkową śluzę do pełnej sprawności technicznej. Śluza Koźle zyska po remoncie nowe poszycie wrót górnych, zakonserwowane zostaną wrota dolne i górne, nowe będzie też ich uszczelnienie, a stare zasuwy zastąpią nowe - z napędem elektrycznym. Wykonawca przeprowadzi również m.in. odmulenie kanału odpływowego i dopływowego.
Wartość inwestycji to 1 562 847,80 zł brutto. Zakres robót został uzgodniony z konserwatorem zabytków. Zakończenie prac przewidziano na listopad 2014 r.

Centrum Operacyjne RZGW Gliwice

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach organizuje warsztaty robocze pn. „Dobre praktyki w funkcjonowaniu Wydziałów minimalizujących ryzyko powodziowe i Centrów Operacyjnych oraz rola specjalistów ds. obronnych w czasie sytuacji kryzysowych”. Dwudniowe spotkanie, w którym udział wezmą specjaliści ds. obronnych oraz przedstawiciele Centrów Operacyjnych lub Wydziałów Ochrony Przeciwpowodziowej czy Prewencji Przeciwpowodziowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, sąsiadujących z gliwickim organizatorem, odbędą się w dniach 12 i 13 czerwca nad Zbiornikiem Pławniowice.
W czasie warsztatów, do udziału w których zaproszono przedstawicieli KZGW i RZGW w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu wymienią się doświadczeniami i informacjami, dotyczącymi zarządzania przeciwpowodziowego oraz innych sytuacji kryzysowych. Spotkanie będzie okazją, by omówić wzajemną współpracę sąsiadujących RZGW w momencie wystąpienia zagrożenia wezbraniem lub powodzią. Specjaliści poświęcą sporo uwagi zagadnieniom, mającym na celu minimalizowanie ryzyka powodziowego, takim jak: planowanie przestrzenne, uzgodnienia, wydawanie decyzji i udostępnianie informacji w sytuacjach kryzysowych. Centra Operacyjne poszczególnych uczestników przedstawią swoje czynności i organizację pracy w jej normalnym i kryzysowym trybie. Nie zabraknie też podsumowania podjętych działań i przebiegu sytuacji w czasie tegorocznego majowego wezbrania w dorzeczu Wisły i Odry.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - organizator warsztatów podkreśla, że takie spotkania mają duże znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka powodziowego mieszkańców zagrożonego terenu. W sytuacjach kryzysowych, kiedy liczy się sprawne i szybkie reagowanie, ważne jest, by odpowiednie instytucje, na których polegają mieszkańcy, działały najlepiej jak to potrafią. Warsztaty, takie jak te, organizowane przez RZGW w Gliwicach z pewnością przyczynią się do wypracowania jeszcze lepszych praktyk w funkcjonowaniu Wydziałów i Centrów Operacyjnych, minimalizujących ryzyko powodziowe. Wymiana doświadczeń i wzajemna wiedza o podejmowanych działaniach wpływa na wzrost wzajemnego zaufania instytucji względem siebie i społeczeństwa oraz doskonalenie sprawnego funkcjonowania.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach weźmie udział w II Międzynarodowych Targach Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej WaterWays Expo 2014, które odbędą się w dniach 10-12 czerwca w Bydgoszczy w Hali Łuczniczka. Gliwicki RZGW zaprezentuje się na wspólnym stoisku Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Regionalnych Zarządów z całej Polski. Spotkanie będzie okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, pokazania szerokiego spectrum działalności, zwrócenia uwagi na aspekty wykorzystania wód śródlądowych dla realizacji potrzeb gospodarczych, turystycznych i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. W czasie trzech dni Targów odbędą się również liczne konferencje.

Serdecznie zapraszamy!

Już od pierwszych dni maja Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpocznie żeglugę na Kanale Gliwickim. Szlak wodny będzie dostępny 7 dni w tygodniu, począwszy od 1 maja aż do 30 września. Na długości ok. 41 km, w obszarze 6 śluz RZGW będzie prowadził obsługę transportową i turystyczną. Oznacza to, że Kanał Gliwicki
w tym sezonie żeglownym będzie pełnił istotną rolę, obsługując podróżnych i barki transportowe. Dzięki otwarciu przeprawy również w weekendy, Kanał Gliwicki, zwłaszcza w lecie będzie atrakcją turystyczną dla mieszkańców całej aglomeracji.
Statki wożące turystów i barki transportowe będą mogły kursować po Kanale Gliwickim przez cały tydzień w godz. od 6.00 do 22.00. Dostępne dla ruchu będą wszystkie z 6 śluz, choć cztery z nich przechodzą modernizację. Prowadzone na nich prace nie utrudnią żeglugi.
Kanałem Gliwickim można popłynąć np. do pobliskich Pławniowic lub Dzierżna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wyruszyć w dalszy rejs np. do Wrocławia. Nie lada atrakcją, wcale nie tylko dla najmłodszych jest już samo śluzowanie na jednej ze śluz Kanału, dzięki któremu pokonuje się różnice wysokości na rzece. Również obserwacja przyrody będzie cennym doświadczeniem, a czas spędzony na łonie natury to przyjemność dla całej rodziny.
Przeprawę Kanałem Gliwickim umożliwia 6 śluz. Cztery z nich: śluza Łabędy, Dzierżno, Rudziniec i Kłodnica obecnie przechodzą modernizację, która usprawni transport rzeczny na Odrze. RZGW w Gliwicach oczekuje również na dofinansowanie modernizacji śluzy Sławęcice i Nowa Wieś. Gliwicki Zarząd Gospodarki Wodnej ma w planach także pogłębienie i odmulenie dna Kanału, dzięki czemu możliwy będzie w szerokim wymiarze transport rzeczny.

Link na stronę Instytutu Nawożenia i GleboznawstwaRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zachęca do poznania szczegółów ogólnokrajowej kampanii informacyjnej pn. „Racjonalna gospodarka nawozami”, w ramach której promowane są dobre praktyki w nawożeniu. Propagowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kampania informacyjna ma na celu zwrócenie uwagi na efektywność dobrych praktyk rolniczych, a przede wszystkim racjonalnego nawożenia, które pozwala na uzyskanie maksymalnej ilości plonów, przy jednoczesnej ochronie środowiska. Szczegóły dotyczące racjonalnej gospodarki nawozami znajdują się na stronie internetowej Instytutu Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, pod adresem: http://iung.http://iung.pl/dpr/pl/dpr/

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zachęca do udziału w kolejnej edycji programu Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego Klub Gaja pn. „Zaadoptuj rzekę”.
Tegoroczną, jubileuszową edycję edukacyjnego programu, swoim honorowym patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Prowadzona już od 10 lat akcja ma na celu zachęcenie do zainteresowania tematyką rzek i otoczenia opieką akwenów wodnych i rzek w pobliskiej okolicy.
„Zaadoptowanie rzeki” to poznawanie jej walorów przyrodniczych, ale także funkcji społecznych czy kulturalnych. Zaadoptowana rzeka może liczyć na działania na rzecz ochrony i poprawy jakości wody.
W programie „Zaadoptuj rzekę” mogą wziąć udział placówki oświatowe, samorządy, organizacje społeczne, firmy, jak również indywidualne osoby. Uczestnicy programu mogą się dzielić swoimi doświadczeniami i podjętymi inicjatywami na interaktywnej mapie. Więcej informacji na temat programu Klubu Gaja znajduje się na stronie internetowej: http://www.zaadoptujrzeke.pl/.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach rozpoczął prace nad długofalowym projektem zapobiegania skutkom suszy w regionie. Przygotowany kompleksowy scenariusz działania na wypadek wystąpienia zagrożenia będzie realizowany na obszarze wodnym Małej Wisły, Górnej Odry oraz Czadeczki. Oznacza to, że potrzeby mieszkańców oraz interes środowiska na wymienionym terenie będzie należycie zabezpieczony. 
Choć spośród naturalnych zagrożeń sen z powiek spędza głównie ryzyko powodziowe, również susza niesie ze sobą poważne konsekwencje. Mimo, że mniej dotkliwe, podobnie jak w przypadku powodzi są odczuwalne przez lata dla gospodarki, środowiska naturalnego i rolnictwa, a co za tym idzie, również dla mieszkańców terenów dotkniętych suszom. Przygotowany plan działania będzie stanowił składową ogólnopolskiego projektu, obowiązującego przez 6 kolejnych lat.
Ponieważ teraz zaplanowane, a w przyszłości, w razie potrzeby realizowane działania dotyczą rejonu Małe Wisły, Górnej Odry i Czadeczki, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia aktywnego udziału w przygotowaniu planów przeciwdziałania skutkom suszy i ich ograniczaniu.
Konsultacje społeczne w tym zakresie potrwają do początku października. Z harmonogramem i programem prac można się zapoznać tutaj.
Uwagi, dotyczące programu można przesyłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub tradycyjną pocztą do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Szczegółowych informacji na temat konsultacji udziela sekretariat RZGW pod numerem telefonu: 32 777 49 50.