banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) jako jednostka odpowiedzialna za wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej jest zobligowana do prowadzenia i inicjowania działań mających na celu kształtowanie właściwych postaw w odniesieniu do korzystania ze środowiska naturalnego. Problematyka szeroko rozumianego gospodarowania wodą spotyka się z pobieżnym zainteresowaniem ze strony społeczeństwa i mediów. Najczęściej temat ten porusza się przy okazji protestów ekologów odnośnie do planowanych inwestycji lub też gwałtownych zjawisk atmosferycznych.


Ograniczoną świadomość ekologiczną społeczeństwa w odniesieniu do wody potwierdzają też wyniki badań. Zgodnie z wynikami badania „Polacy w zwierciadle ekologicznym. Raport z badań nad świadomością ekologiczną Polaków w 2008 r.”, przeprowadzonym przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, zanieczyszczenie wód znajduje się na 4. miejscu wśród globalnych zagrożeń środowiskowych, przy jednoczesnym ulokowaniu ograniczenia zużycia wody na 2.miejscu wśród indywidualnych działań na rzecz środowiska Wśród źródeł głównej wiedzy ekologicznej respondenci na pierwszym 1. wymieniali media, potem szkołę/uczelnią oraz Internet. Jak prognozują twórcy badania, następnych badaniach udział systemu edukacyjnego będzie rosnąć, gdyż w kategorii wiekowej 18–24 lat na wiedzę wyniesioną ze szkoły wskazuje 45% badanych, a u osób w wieku 25–29 lat ten wskaźnik wynosi 22%.


Aby przeciwdziałać tym statystykom KZGW przeprowadziło kampanię promocyjno - informacyjną „Wiedzieć więcej o wodzie” mającą na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie racjonalnego gospodarowania wodami.Kampania dofinansowana była ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Trwała od 18 października do 15 grudnia 2010 r.


W ramach kampanii zrealizowane będą następujące zadania:

  1. Druk książeczki dla dzieci "Kropla do kropli…" i zainsertowanie jej do jednego z tygodników opinii
  2. Opracowanie i druk broszury - poradnika, jak zorganizować konkurs powodziowy integrujący szkoły, samorządy lokalne i rodziców na temat rodzinnego planu ewakuacji
  3. Aktualizacja i druk książki "Jak sobie radzić z powodzią?" - poradnika dla nauczycieli, jak poprowadzić edukację powodziową
  4. Opracowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych dla nauczycieli dotyczących tematyki powodziowej
  5. Konkurs fotograficzny p.t. „Woda w kadrze”    Zobacz szczegóły
  6. Konkurs „Wiedzieć więcej o … wodzie”    Zobacz szczegóły
  7. Organizacja Krajowego Forum Wodnego podczas, którego będzie wydany specjalny dodatek „Woda” oraz zostanie zorganizowana wystawa fotografii laureatów konkursu „Woda w kadrze”.    Zobacz szczegóły

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony.
Więcej informacji już wkrótce!

 

 

Dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosporarki Wodnej.