banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice 28-01-2011

W siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zostało podpisane porozumienie pomiędzy RZGW Gliwice a Samodzielnym Pododdziałem Antyterrorystycznym Policji w Katowicach. Współpraca w ramach przedmiotowego porozumienia ma za cel podnoszenie na wyższy poziom profesjonalizacji wykonywanych obowiązków służbowych oraz standardów bezpieczeństwa obywateli i obiektów ważnych dla gospodarki i funkcjonowania Państwa. Podpisanie przedmiotowego porozumienia stanowi element stałego podnoszenia na wyższy poziom ochrony obiektów hydrotechnicznych będących w administracji RZGW Gliwice oraz zatrudnionych tam pracowników i stosowanie w tejże ochronie prewencji ogólnej. Porozumienie to pomoże organom Policji w prowadzeniu szkoleń specjalistycznych i działaniach na rzecz ochrony obiektów RZGW Gliwice w sytuacjach kryzysowych.