Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ / JRP - TKG - 370- 16/12


Wg   rozdzielnikaDotyczy:  Specyfikacji  istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Kłodnicy w ramach przedsięwzięcia  „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w Zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S-100-166142 dn.26.05.12r.  


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniami do treści  SIWZ:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż obowiązującą wersją kosztorysów jest wersja PDF

Odpowiedz :

Obowiązującą wersją jest wersja PDF.
Wersja edytowalna (.xls) została dodana celem ułatwienia przygotowania oferty.
Kopia:
JRP-TKG
EZ – a/a