Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

EZ / IRP - TKG - 370- 21/12

Wg rozdzielnika

Dotyczy:  Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:

„Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Rudziniec w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” - ogłoszonego w D.U.U.E. nr 2012/S 120-198875 dnia 26.06.12r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ:

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, iż obowiązującą wersją kosztorysów jest wersja PDF.

Odpowiedz :

Obowiązującą wersją jest wersja PDF.

Wersja edytowalna (.xls) została dodana celem ułatwienia przygotowania oferty.