banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Spotkanie grupy roboczej ds. Konsultacji Społecznych
9-10 luty 2009r.Spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Obecni byli przedstawiciele wszystkich 7 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Spotkanie przebiegało zgodnie z przygotowanym wcześniej programem, w którym zawarto najważniejsze zagadnienia wymagające omówienia przez grupę celem wspólnego podjęcia optymalnych ustaleń.
Sprawozdanie z spotkania można pobrać z działu Download: Konsultacje społeczne.

Sławków 21 kwietnia 2008r. - Region Wodny Małej WisłySprawozdanie z spotkania informacyjno-konsultacyjnego w ramach II tury Konsultacji Społecznych, które odbyło się w Sławkowie dnia 21.04.2008r. można pobrać z działu Download: Konsultacje społeczne.

„Spotkanie edukacyjne dla dzieci w ramach II tury konsultacji społecznych”W dniu 11 czerwca 2008r. „mali ekolodzy” ze Szkoły Podstawowej w Toszku, wyruszyli do Wisły w celu pogłębienia wiedzy na temat środowiska i ochrony przeciwpowodziowej. Notatka z spotkania edukacyjnego można pobrać z działu Download: Konsultacje społeczne.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w siedzibie UM Toszek w ramach II tury konsultacji społecznychW dniu 12 czerwca 2008r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Toszku odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez Władze Samorządowe Toszka we współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach w ramach II tury konsultacji społecznych. Sprawozdanie z tego spotkania można pobrać z działu Download: Konsultacje społeczne.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli radni, sołtysi i społeczność lokalna, przedstawiono następujące prezentacje:

Szkoła letnia w Bystrej Śląskiej – w ramach projektu „Aquastress”

27 – 30 maja 2008r

Na zaproszenie Klubu Gaja podczas jednego dnia zajęć (27.05.2008r.) wykład wygłosiła Pani K. Starzec-Wiśniewska z RZGW Gliwice(prezentację można pobrać z działu Download: Kosultacje społeczne/Prezentacje).Sprawozdanie z tego spotkania można pobrać z działu Download: Konsultacje społeczne,