banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Konferencja ekologiczna "Szukamy rady na odpady" 15 maja 2008 r. - Centrum Kultury "Karolinka" w RadzionkowieW dniu 15 maja 2008 r. w C.K. "Karolinka" w Radzionkowie Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Ekologii "Zielona Ziemia" zorganizowało otwartą konferencję ekologiczną "Szukamy rady na odpady". Program konferencji przygotowano z myślą o mieszkańcach powiatu tarnogórskiego, piekarskiego i bytomskiego (w szczególności o młodzieży), a także do: przedstawicieli biznesu, samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Konferencja poświęcona była problemom gospodarki wodnej; poszanowaniu, racjonalnemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów wodnych oraz kształtowaniu postawy świadomego konsumenta w tym zakresie. Konferencji towarzyszyły Targi Przedsiębiorczości, w których udział mogły wziąć wszystkie firmy oferujące technologie, urządzenia lub usługi dla domu - przyjazne środowisku. Uczestnicy mogli podziwiać Wystawę Plakatu Ekologicznego. Wydano biuletyn zawierający materiały informacyjne z konferencji. W konferencji udziału wzięło ok. 300 osób - w tym zorganizowane grupy młodzieży szkolnej, która wykazała ogromne zainteresowanie tematyką ekologiczną i w skupieniu wysłuchała wszystkich prelekcji.


Program konferencjiObradom przewodniczył dr hab. Andrzej Miziołek
LOGO konferencji - autor dr Tomasz Kipka

Występ laureata III Przedszkolnego Festiwalu Ekologicznego

Wystąpienie Gości Honorowych

"Jakość wody dostarczanej do picia w regionie śląskim" - dr hab. inż. Waldemar Sawiniak - prof. nzw. w Politechnice Śl., Dyrektor Instytutu Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śl.

"Ochrona wód powierzchniowych poprzez racjonalne korzystanie z zasobów wodnych" - dr inż. Dorota Sąkol, Południowy Koncern Energetyczny S.A. Elektrownia "Łagisza",

"Biologiczne metody oceny stanu ekologicznego środowisk wodnych". - dr Mariola Krodkiewska, Zakład Hydrobiologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach,

"US - co to jest? czyli: wieloaspektowość procesu udziału społeczeństwa w opracowaniu planów gospodarowania wodami"- Ksenia Starzec-Wiśniewska, Kierownik Zespołu Komunikacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej RZGW Gliwice.
Prezentację można pobrać z działu Download: Konsultacje społeczne/prezentacje.

* uczestnikom konferencji przekazane zostały materiały informacyjne dotyczące procesu udziału społeczeństwa oraz ankiety (200 egzemplarzy) - w ramach konsultacji społecznych w zakresie identyfikacji istotnych problemów gospodarki wodnej

"O stawach i stawikach - antropogeniczne pojezierze w Radzionkowie" - Agata Koptyńska, Michał Gwóźdź, Stowarzyszenie "Zielona Ziemia".

Wręczenie nagród lidera roku dla laureatów Programu "Moje czyste miasto". Pamiątkowe zdjęcie uczestników

Zakończenie Konferencji. Spotkanie uczestników w kuluarach.

Fotoserwis z konferencji: