banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na na usługę dostawy Internetu dla Nadzoru Wodnego w Rybniku, zakończonym w dniu 05 marca br. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Leon Sp. z o.o.

ul.Kilińskiego 33D

44-200 Rybnik

Dziękujemy za złożone oferty