banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na: „12 miesięczną kompleksową opiekę nad systemami automatyzacji zbiorników wodnych oraz serwis automatyzacji na obiektach hydrotechnicznych podlegających pod RZGW Gliwice”, zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

Postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodległej unieważnieniu umowy.