banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na "Uprzątnięcie obrzeży zbiorników wodnych Dzierżno Duże, Dzierżno Małe, Pławniowice" najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Hary i Janson sp. jawna K. Janson Włoch
            ul. Kościuszki 48/2,
            44-100 Gliwice