banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na "Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości w związku z budową wału na terenie m. Kędzierzyn-Koźle" najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:


MKV DEVELOPMENT
Sp. z o.o.
ul. Brzozowa 52, 49-120 Narok