banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

GL.ZOZ.1.281.2.2018.MJ                                                            Gliwice , dnia 12.06.2018 r.

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu  12.06.2018 r.

w przetargu nieograniczonym o zamówienie publiczne na:

"Remont syfonu w km 6+700 rzeki Kłodnicy w m. Kędzierzyn- Koźle – etap I"

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 305 000,00 zł (brutto)

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

 1.

 

FUH "ZAB-BYT"

Adam Wałeczek

ul. Drobna 12

41-807 Zabrze

1 292 193,51 zł

16.11.2018 r.

36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego

Zgodnie z zapisami SIWZ