banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

 

EZ /NA-370-9/17

 

       Zestawienie ofert otwartych w dniu  05.07.2017 r. w przetargu nieograniczonym o zamówienie publiczne pn:

      "Bezgotówkowy zakup paliw płynnych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach".

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 285 270,00 zł (brutto)

Nr oferty

    Nazwa i adres Wykonawcy:

Cena ofertowa

brutto

Termin

wykonania

zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.  

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN

Spółka Akcyjna

09-411 Płock, ul. Chemików 7

 

275 370,00

12 miesięcy
od dnia podpisania umowy

Nie dotyczy

Zgodnie
z zapisami umowy