banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Ogłoszenie nr 71399 - 2017 z dnia 2017-04-21 r.


Gliwice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU


Numer: 53600 - 2017
Data: 29/03/2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. Sienkiewicza  2, 44-100   Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 327 774 926, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 327 774 999.
Adres strony internetowej (url): www.gliwice.rzgw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6) Informacje administracyjne
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:25/04/2017, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:08/05/2017, godzina 10:00