banerek

Up

Formularze do opłaty zmiennej za usługi wodne

Tabele zawarte w formularzach (wykazach) wypełnia się oddzielnie dla każdego pozwolenia wodnoprawnego/zintegrowanego.

Tabele dotyczące wykazu zawierającego informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i wody powierzchniowej, wypełnia się oddzielnie dla każdego ujęcia wody.


 

Wykaz zawierający informacje o wydobywaniu z wód, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinaniu roślin z wód lub brzegu.docx
Wykaz zawierający informacje o wydobywaniu z wód, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinaniu roślin z wód lub brzegu.pdf
Wykaz zawierający informacje o wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód.doc
Wykaz zawierający informacje o wodach opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wód.pdf
Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi.docx
Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi.pdf
Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i wody powierzchniowej.doc
Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i wody powierzchniowej.pdf
Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej na potrzeby chowu i hodowli ryb.docx
Wykaz zawierający informacje o ilości i jakości pobranej wody podziemnej i powierzchniowej na potrzeby chowu i hodowli ryb.pdf
Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych o poborze zwrotnym.docx
Wykaz zawierający informacje o ściekach wprowadzanych do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych o poborze zwrotnym.pdf
Oświadczenie do kontroli
 
 
Powered by Phoca Download