banerek

GL.ZUZ.2.421.38.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z części terenu działki numer 3122/118 do gruntu na terenie w/w działki wraz z wykonaniem układu rozsączania w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Junackiej.