banerek

GL.ZUZ.2.421.232.2018.BD – zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych, powstających na terenie zakładu „GLOBAL” Krzysztof Sikorski zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 38, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących własność Sosnowieckich Wodociągów S.A.