banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Obwód rybacki rzeki Mała Wisła - nr 3

 

Obwód obejmuje wody rzeki Mała Wisła od usytuowanego poniżej zapory zbiornika Goczałkowice nowego jazu w km 35+888 do osi podłużnej mostu w ciągu linii kolejowej Chełmek – Oświęcim, poniżej ujścia rzeki Przemszy (granica regionu wodnego Małej Wisły i Górnej Wisły a)) wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód zbiornika Paprocany w m. Tychy oraz z wyłączeniem wód rzek Pszczynka i Przemsza.

 

Użytkownik

O PZW Katowice

Adres

40-214 Katowice

ul. Wróblewskiego 35

Tel. 032 203 81 12