banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Obwód rybacki zbiornika Goczałkowice – nr 2

 

Obwód obejmuje wody rzeki Mała Wisła od osi mostu drogowego w m. Strumień w km 59+520 do nowego jazu w km 35+888, usytuowanego poniżej zapory zbiornika Goczałkowice, wraz z wodami zbiornika Goczałkowice oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

 

 

Użytkownik

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

w Katowicach


Adres

40-026 Katowice

ul. Wojewódzka 19

Tel. 032 255 28 37