banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

  

 Gliwice, 06. 12.2012 r.

EZ/ BWP -370- 39/12/


Wg rozdzielnika

Dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych - zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Wykonanie przez rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych w obszarze projektowanego zbiornika Racibórz Dolny .” została wybrana oferta nr „2”, złożona przez:


BUDOSERWIS Z.U.H. Sp. z o.o.

41-500 Chorzów ,ul. Kościuszki 31

cena ofertowa brutto- 107 871,00 zł


Uzasadnienie wyboru:

Oferta ta jest ofertą najkorzystniejszą, gdyż zawiera najniższą cenę spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i w ocenie końcowej uzyskała najwyższą liczbę punktów.


W niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:


1) GRUPA CONSULTINGOWA DEFIN

41-500 Chorzów, ul. Wolności 127,

cena ofertowa brutto- 130 380,00 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 82,73 pkt


2) BUDOSERWIS Z.U.H. Sp.z o.o.

41-500 Chorzów ,ul. Kościuszki 31,

cena ofertowa brutto- 107 871,00 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 100 pkt


3) PROVALOR Agencja Obsługi Nieruchomości

Mgr inż. Aleksandra Olczyk

40-738 Katowice ,ul. Harcerska 2/5,

cena ofertowa brutto- 133 455,00 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 80,82 pkt


4) CENZUS –Biuro Nieruchomości mgr inż. Piotr Cyrkiel

31-866 Kraków ,ul. Skarżyńskiego 8/5,

cena ofertowa brutto- 128 860,00 zł po dokonaniu poprawy oczywistych omyłek rachunkowych 128 860,95 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 83,71 pkt5) SIGMA CAPITAL Spółka Partnerska Rzeczoznawców

Majątkowych Buchalik, Jedrzejczyk, Konowalczuk, Wyżgolik i Partnerzy

40-424 Katowice ,ul. Magazynowa 21,

cena ofertowa brutto- 221 400,00 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 48,72 pkt


6) REALEXPERTS.PL Sp. z o.o.

02-513 Warszawa ,ul. Madalińskiego 20 lok.6

cena ofertowa brutto- 183 270,00 zł

liczba przyznanych punktów (kryterium 100% cena) – 58,85 pktProponowany termin podpisania umowy – 12.12.2012 r.