banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 23.06.2016r.

NZO 5191 Od/ /2016

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Prace badawcze w zakresie morfologii koryta rzeki Odry w km 51+000-88+000 oraz wykonania modelowych badań hydraulicznych w celu ustalenia parametrów żeglugowych i zakresu prac udrożnieniowych”.

 

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie „Prac badawczych w zakresie morfologii koryta rzeki Odry w km 51+000-88+000 oraz wykonania modelowych badań hydraulicznych w celu ustalenia parametrów żeglugowych i zakresu prac udrożnieniowych” ogłoszonego w na stronie internetowej RZGW Gliwice dn. 1.06.2016r., zostaje unieważnione, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

Rozdzielnik:

1. SPIN-US Sp. z o.o. ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice;

2. BCE KRAKÓW Sp. z o.o. ul. Wł. Syrokomli 23/3, 30-102 Kraków;

3. DHI Polska Sp. z o.o. ul. Koszykowa 6, 00-564 Warszawa;

4. Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Skrajna 41a, 20-650 Kiekce;

5. Politechnika Wrocławska Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław;

6. strona internetowa RZGW Gliwice;

7. NZO-aa.