banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Szanowni Państwo,

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na 12 miesięczną kompleksową opiekę nad systemami automatyzacji zbiorników wodnych oraz serwis automatyzacji na obiektach hydrotechnicznych podlegających pod RZGW Gliwice, zakończonym w dniu 28 styczeń br. najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Medas SP. z o.o.

ul. Gajowa 16

40-721 Katowice

Dziękujemy za złożone oferty