banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: Analiza koncepcyjna sposobu uszczelnienia obwałowań rz. Gostynki w km wał lewy: 10+620 – 15+500, wał prawy: 11+450 – 15+500

Zarząd Zlewni w Katowicach informuje, że wszystkie dostępne materiały dotyczące postępowania znajdują się pod adresem: wodypolskie.bip.gov.pl