banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

                                                                                                     Gliwice, 22.11.2017  r.

EZ/NA-370-18/17

                                                                                                     Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
„Dostawa energii elektrycznej w okresie 24 m-cy (2018/2020r.), obejmująca sprzedaż energii elektrycznej do obiektów Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z zestawieniem punktów poboru energii elektrycznej.”
- ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 223-463294 z dnia 21.11.2017 r.
               

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany
Formularza 2.2 Formularz cenowy zamieszczonego w postaci pliku:
Formularz 2.2 Formularz cenowy.doc
na stronie internetowej pod ogłoszeniem o zamówieniu w lokalizacji jak niżej:
w miejscu: "Załączniki mogą Państwo pobrać z serwera FTP"  
w pliku o nazwie: "Formularz 2.2 Formularz cenowy"
w podfolderze:  "Tom I - IDW+ załączniki (18-17)"

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej: www.gliwce.rzgw.gov.pl oraz w załączniku poniżej zmienioną wersję Formularz 2.2 Formularz cenowy.

Załącznik:

Formularz 2.2 Formularz cenowy (wersja - 22.11.2017)
który można pobrać z serwera FTP!


Jednocześnie informujemy, iż dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.