banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Gliwice, 23.03.2017 r.

EZ /IP-IR-370-3/17
Wg rozdzielnika


Dotyczy: Specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne:
Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – Etap II – śluza Nowa Wieś, śluza Sławięcice - ogłoszonego w D.U.U.E. poz. 2017/S 053-097371 z dnia 16.03.2017 r.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, przesyła treść pytania wraz z wyjaśnieniem do treści SIWZ:

Pytanie 1 :

Zamawiający w pkt. 13.10 SIWZ informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert zgodnie z art. 38. ust. 3 Pzp.
Prosimy o informację na jakich zasadach Oferent może dokonać wizji lokalnej obiektów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich Wykonawców przed terminem składania ofert, zgodnie z art. 38 ust 3 Pzp.
Jedynie na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwia  wizję lokalną na obiekcie po wcześniejszym ustaleniu terminu dogodnego dla obydwu stron.
Osoby do kontaktu w tej sprawie:
• mgr inż. Marcin Jarzyński tel. 32 777 49 79
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W pozostałym zakresie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.

Dokonana przedmiotowa zmiana wiąże Wykonawców z chwilą zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie informujemy, iż wyjaśnienia do SIWZ dot. przedmiotowego postępowania z dnia 17.03.2017 r. i 20.03.2017 r. Zamawiający dokonał na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp.