banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięć: 1) Modernizacja śluzy Nowa Wieś, 2) Modernizacja śluzy Sławięcice, realizowanych w ramach projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II” współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że wszystkie dostępne materiały dotyczące postępowania pn.: Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięć: 1) Modernizacja śluzy Nowa Wieś, 2) Modernizacja śluzy Sławięcice, realizowanych w ramach projektu: „Modernizacja śluz odrzańskich na Kanale Gliwickim, na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej – etap II” współfinansowanego ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 są dostępne pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl