banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Pliki do ściągnięcia

Up

Projekty rozporządzeń Dyrektora RZGW Gliwice

Nr 24 Zarządzanie środowiskiem w Powiecie Tarnogórskim
Nr 22 Aplikowanie o środki - wymagania stawiane beneficjentom
Nr 21 Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Żorach
Nr 20 ZAPEWNIENIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ MIASTA MIKOŁÓW
Nr 19 Wpływ Projektu Gospodarka ściekowa w Tychach na zasoby wodne w gminie
Nr 16 Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny (polder) na rzece Odrze
Nr 14 GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI
Nr 13 Przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej
Nr 9 PROBLEMY REGIONALNYCH ZARZĄDÓW GOSPODARKI WODNEJ W PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
Nr 10 KPOŚK cele, realizacja, doświadczenie
Nr 8 GOSPODAROWANIE ROLNICZYMI ZASOBAMI WODNYMI
Nr 7 Stan realizacji projektu System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów
Nr 5 i 6 Dodatek
 
 
Powered by Phoca Download