banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Katowice 20-01-2011

Podpisana została umowa ramowa o współpracy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. foto Julia Agnieszka Szymala

Strony umowy reprezentowali:
Uniwersytet Śląski: J.M. Rektor – Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką Prof. UŚ dr hab. Antoni Kowalczyk; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach: Dyrektor jednostki – mgr inż. Artur R. Wójcik oraz zastępca Dyrektora – inż. Krystian Polywka.

    Współpraca w ramach umowy obejmuje m.in.:
  • uzgadnianie tematów prac badawczych, dyplomowych, magisterskich,
  • współdziałanie w zakresie realizacji praktyk studenckich,
  • realizacja konferencji, seminariów,
  • współpraca w zakresie unowocześniania procesu dydaktycznego i procesu kształcenia.
  •