banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Podpisaniem Aktu Umowy między Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach a konsorcjum Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A. 30 listopada 2017 r. ruszyło dokończenie budowy suchego zbiornika Racibórz Dolny – inwestycji kluczowej dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego trzech województw: śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.


W obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - Pana Mariusza Gajdy, Wojewody Śląskiego – Pana Jarosława Wieczorka, Wojewody Opolskiego – Pana Adriana Czubaka, Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Pani Iwony Kozy, p.o. Dyrektora RZGW w Gliwicach - Pana Tomasza Cywińskiego, Prezesa Budimex S.A. – Pana Dariusza Blochera, przedstawicieli Wykonawcy, władz samorządowych, mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych złożono podpisy pod Aktem Umowy, opiewającym na kwotę ponad 903 mln zł.


Wykonawca w ciągu 740 dni ukończy budowę polderu o powierzchni 26 km2. Tym samym ryzyko powodzi od strony rzeki Odry dla 2,5 mln mieszkańców miast od Raciborza po Wrocław zostanie wyeliminowane. Całkowita pojemność polderu to ok. 185 mln m3. Choć zbiornik powstaje jako suchy nie wklucza się jego przekształcenia w przyszłości w mokry, spełniający obok priorytetu – bezpieczeństwa regionu, również inne funkcje: rekreacyjne, turystyczne, gospodarcze.