banerek

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że  w dniu  24 czerwca  2018 r.  od  godziny  10.00  do  godziny  13.30   wstrzymuje  żeglugę  na  Odrze  na  odcinku  pomiędzy  stopniem  wodnym  Opole  km  150,5  a  stopniem  wodnym  Wróblin km 157.7  ze  względu  na  odbywającą  się   konkurencję  pływacką   w ramach  imprezy  TRIATHLON  Opole 2018 r.