banerek

17 stycznia 2018r. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Marek Gróbarczyk powołał Przemysława Dacę na stanowisko prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli sekretarz stanu w MGMiŻŚ - Jerzy Materna oraz podsekretarz stanu w MGMiŻŚ - Anna Moskwa. W przekazaniu dokumentów w siedzibie Wód Polskich w Warszawie uczestniczyli zastępcy prezesa Wód Polskich: Iwona Koza i Mateusz Balcerowicz oraz dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego, Andrzej Kulon.

„Cieszę się, że taka osoba z dużym doświadczeniem przejmuje to stanowisko” – powiedział wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna po przekazaniu stosownych dokumentów Prezesowi Wód Polskich. „Zdaję sobie sprawę z tego, jak trudne wyzwania przede mną stoją” – zapewnił Przemysław Daca. Nowy prezes podziękował swoim zastępcom za dobre przyjęcie oraz dodał, że liczy na owocną współpracę z kierownictwem i pracownikami Wód Polskich.


Prezes Przemysław Daca jest magistrem inżynierem ochrony środowiska. Pracował w administracji samorządowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, gdzie zajmował się ochroną środowiska oraz gospodarką ściekową. Następnie przez ponad 10 lat w Ministerstwie Transportu i Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajmował się żeglugą śródlądową oraz śródlądowymi drogami wodnymi na stanowiskach dyrektora i zastępcy dyrektora departamentu. Od wielu lat współpracuje z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną w zakresie utrzymania i modernizacji śródlądowych dróg wodnych.