banerek

Iwona Koza, Robert Kęsy oraz Mateusz Balcerowicz zostali 2 stycznia powołani przez Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko na stanowiska Zastępców Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Akty powołujące do pełnienia tych funkcji wręczył im pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Mariusz Gajda. Wody Polskie są głównym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wodą w Polsce, powstały 1 stycznia na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Iwona Koza do końca 2017 r. pełniła funkcję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Robert Kęsy był ostatnim zastępcą Prezesa KZGW, a Mateusz Balcerowicz dyrektorem Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska. Wiceminister środowiska Mariusz Gajda pełni, zgodnie z Prawem wodnym, jako pełnomocnik do spraw organizacji Wód Polskich, funkcję Prezesa nowo powstałej państwowej osoby prawnej. Ustawa przewiduje, że Prezes Wód Polskich zostanie powołany w ciągu sześciu miesięcy od powstania nowego podmiotu.

Daniel Kociołek
Rzecznik prasowy

 

Fot. Wody Polskie (na zdjęciu od lewej: Robert Kęsy, Mateusz Balcerowicz, Mariusz Gajda, Iwona Koza)
Fot. Wody Polskie (na zdjęciu od lewej: Robert Kęsy, Mateusz Balcerowicz, Mariusz Gajda, Iwona Koza)