Informacja o wyborze oferty na

„Wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz dostawę naklejek, służących działaniom informacyjnym Jednostki Realizującej Projekt Modernizacji Śluz Kanału Gliwickiego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w celu promocji projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Faza II”, żeglugi śródlądowej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.”

Szanowni Państwo, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje, że w przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na „wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz dostawę naklejek, służących działaniom informacyjnym Jednostki Realizującej Projekt Modernizacji Śluz Kanału Gliwickiego w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gliwicach, w celu promocji projektu pn. „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej Faza II”, żeglugi śródlądowej oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zakończonym w dniu 6 września najkorzystniejszą ofertę złożył:

 

Alkol sp. z o.o. Drukarnia Wielkoformatowa

ul. Morawa 41

40-353 Katowice

 

Wszystkim podmiotom, które odpowiedziały na nasze zaproszenie dziękujemy za złożone oferty.