banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek podchodzących w pobliże i przechodzących pod mostem zobowiązane są do ograniczenia prędkości do niezbędnego minimum oraz zachowania szczególnej ostrożności. W miejscu wystawienia znaku B.7 jednostki muszą nadać sygnał dźwiękowy. W przypadku gdyby pozycja wózka ograniczałaby bezpieczne przejście, należy połączyć się z kierownikiem budowy nr tel. 604 860 505 i wstrzymać się z przejściem pod mostem do czasu przemieszczenia się wózka poza skrajnię.

Prace remontowe będą prowadzone:

w dni robocze w godz. 0700 -1700

w soboty w godz. 0700 -1400

Przewidywany czas prowadzenia prac ok. 3 tygodnie.

O zakończeniu robót powiadomimy oddzielnym komunikatem.