banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadamia,  że   w  dniu  19  grudnia  2018 r. od  godziny  6.00  zamyka  dla  żeglugi  odcinek  rzeki  Odry  od   śluzy  Ujście  Nysy  km  180,4  do  śluzy  Zawada  km  174,8  ze  względu   na    konieczność  wykonania  przeglądu i  konserwacji  urządzeń  piętrzących  jazu  kozłowo – iglicowego.  Otwarcie  żeglugi  na  powyższym  odcinku  nastąpi  po  zakończeniu  sezonu  zimowego,  w  okresie  zależnym   od  warunków  atmosferycznych.  O wznowieniu  żeglugi  poinformujemy  odrębnym  komunikatem.