banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

KOMUNIKAT OGÓLNY NR 06/2017
z dnia 08.11.2017 r.

Warunki nawigacyjne na drogach wodnych w administracji RZGW w Gliwicach.

1) Śródlądowe drogi wodne administrowane przez RZGW w Gliwicach są otwarte dla żeglugi.

a) Kanał Gliwicki w km 0+000 – 39+600 – klasa III

b) Kanał Kędzierzyński w km 0+000 – 5+600 klasa II

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 – klasa III

d) Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 – klasa Ia

e) Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000 – klasa Ia – (UWAGA – ograniczenia w żegludze -szczegółowe informacje w pkt. 6e)

2) Drogi wodne zamknięte dla żeglugi

a) Rzeka Odra km 51+000 – 88+000 – szlak żeglugowy zamknięty przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm. Szczegółowe informacje w pkt. 6e

b) Rzeka Odra w km 55+000 – 55+500 – zamknięcie szlaku żeglownego z uwagi na prowadzone prace udrożnieniowe w korycie rzeki. Planowany termin ponownego otwarcia szlaku: 30.11.2017 r.

3) Godziny otwarcia śluz żeglugowych:

Kanał Gliwicki:

a) Kanał Gliwicki – śluzy czynne codziennie od 6:00 do 22:00

Rzeka Odra:

b) Zabytkowa śluza Koźle – codziennie od 6:00 do 22:00

4) Aktualnie zamknięte dla żeglugi są komory następujących śluz:

a) Śluza Dzierżno – komora północna (modernizacja komory)

b) Śluza Łabędy – komora południowa (modernizacja komory)

c) Śluza Sławięcice – komora północna (modernizacja komory)

d) Śluza Nowa Wieś – komora północna (modernizacja komory)

Jednocześnie informujemy, że w związku z kontynuacją inwestycji pn. „ Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” – na śluzach: Dzierżno, Łabędy, Sławięcice, Nowa Wieś w okresie sezonu nawigacyjnego 2017 r. mogą wystąpić utrudnienia w żegludze na Kanale Gliwickim. W związku z powyższym załogi wszystkich jednostek przechodzących przez w/w śluzy zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności.

5) Planowane zamknięcie śluz w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu.

6) Aktualne głębokości tranzytowe dróg wodnych.

a) Kanał Gliwicki – głębokość tranzytowa 180 cm. - z uwagi na zamulenie sekcji V (Dzierżno – Łabędy) i VI (Łabędy – Port Gliwice) głębokości tranzytowe zachowane są w osi kanału natomiast przy brzegach głębokości mają wartość od 100 do 180 cm. - lokalne wypłycenie przy wejściu na Kanał Kędzierzyński – głębokości mają wartość od 120 do 170 cm

b) Kanał Kędzierzyński - głębokość tranzytowa 140 cm (Ze względu na zamulenie i nieuregulowane brzegi zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie żeglugi oraz pływanie w osi kanału).

c) Rzeka Odra w km 95+600 – 98+600 głębokość tranzytowa 180 cm

d) Rzeka Odra w km 88+000 – 95+600 głębokość tranzytowa 120 cm

e) Rzeka Odra w km 51+000 – 88+000

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia poniżej 150 cm szlak żeglugowy zamknięty dla żeglugi

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz Miedonia w zakresie 150 – 210 cm szlak żeglugowy otwarty z ograniczeniami. Możliwa żegluga jednostek o zanurzeniu do 60 cm

- przy stanie wodowskazowym na posterunku Racibórz-Miedonia w zakresie 210 - cm szlak żeglugowy otwarty (parametry drogi wodnej dla klasy Ia)

     Aktualny stan wody na wodowskazie Racibórz Miedonia w linku poniżej
http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/150180060

7) Utrudnienia na szlaku żeglugowym.

a) Śluza Łabędy – w awanportach dolnym i górnym jest wystawione oznakowanie nawigacyjne wytyczające szlak żeglugowy. Prosimy o stosowanie się do w/w oznakowania i zachowanie bezpieczeństwa na szlaku.

b) Rzeka Odra – na odcinku Racibórz – Kędzierzyn–Koźle (km 51+000 – 95+600) mogą występować lokalne utrudnienia w postaci zalegających w korycie rzeki konarów drzew i gałęzi. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie rejsu.