banerek

Uprzejmie informujemy, że poniżej opublikowane treści zachowują aktualność na dzień 31 grudnia 2017 r. i dotyczą poprzednika prawnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Polecamy Państwa uwadze stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem www.wody.gov.pl.

 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie - Koźlu zawiadamia, iż w związku z modernizacją śluzy Łabędy w dniach 31.08 – 04.09.2015 r. wystąpią utrudnienia w żegludze w awanporcie dolnym śluzy Łabędy – strona północna. Utrudnienia będą związane z robotami budowlanymi prowadzonymi przy dalbach.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.